teren2Czasem trzeba ruszyć się ze szkoły, nawet jak jest mróz. Klasy ósme na terenowych zajęciach przyrodniczych badały glebę w okolicach Lasu Kabackiego, uczyły się rozpoznawać drzewa i krzewy z atlasami w ręku i sprawdzały, czy powietrze w Warszawie zawiera związki siarki na podstawie obecności różnych typów porostów. Poznawały także gatunki inwazyjne roślin.

 

 

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo