Wyciąg z regulaminu konkursu fotograficznego KONTRASTY

  1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół Przymierza Rodzin oraz szkół podstawowych i gimnazjów publicznych i niepublicznych.
  3. Konkurs dotyczy zdjęć w dwóch kategoriach:
  1. zdjęcie pojedyncze,
  2. seria.
  1. Do konkursu przyjmowane są odbitki fotograficzne w formatach 24 x 30 i 30 x 40. Inne formaty prac nie będą uwzględniane.
  2. Każdy uczestnik konkursu może przysłać po trzy prace w poszczególnych kategoriach.
  3. Seria zdjęć traktowana jest jako jedna praca.
  4. Prace należy dostarczyć do gimnazjum 5 października 2012 roku.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo