Pani Maria Bremer poleca:
LUDUS PASCHALIS czyli rzecz o Zmartwychwstaniu Pańskim - w wykonaniu Teatru Węgajty, 19:00 w Kościele Pokamedulskim ul. Dewajtis 3, 23 kwietnia. 
 
Ludus Paschalis to cykl średniowiecznych dramatów liturgicznych: Descensio ad Inferos (Zstąpienie do Piekieł, XIVw.), Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu, XIVw.), Officium Peregrinorum (Pielgrzym, XIIw.), które zostaną wykonane w ramach uroczystych Nieszporów Gregoriańskich.
Więcej o Ludus Paschalis: www.wegajty.pl

Nazajutrz (24 kwietnia), o godz. 17:00, zapraszamy do Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na spotkanie z Tadeuszem Kornasiem, autorem książki „Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny" (Wydawnictwo Homini, Kraków 2013). Spotkanie z udziałem zespołu Scholi Węgajty poprowadzi Piotr Morawski. 
Więcej o książce: www.homini.com.pl

Po spotkaniu przeniesiemy się na ul. Piwną do Kościoła św. Marcina, gdzie o godz. 19.30 odbędzie się wernisaż wystawy pracowni ikonograficznej Grupy Agathos „Ikona - wspólne dziedzictwo”. 

Wszystkie wydarzenia odbędą się w ramach konferencji "Teatr staropolski a kultura współczesna" organizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci profesora Juliana Lewańskiego.
Program całej konferencji: www.ispan.pl

Organizatorzy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Instytut Papieża Jana Pawła II, Narodowe Centrum Kultury, Klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Pracownia ikonograficzna Grupa Agathos. 
Sponsorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo