protest321 maja gościem klas drugich był pan Mateusz Fałkowski, zajmujący się socjologią historyczną, polityką protestu i ruchami społecznymi,protest6 prowadzący grupę badawczą poświęconą "Solidarności" w ISP PAN i Collegium Civitas. Z naszymi uczniami poprowadził zajęcia warsztatowe pod tytułem: Po co i jak protestować?protest5

Uczniowie, wykorzystując żródła ikonograficzne jak i wiedzę własną, zastanawiali się nad przyczynami i przebiegiem protestów społecznych zarówno w państwach autorytarnych jak i demokratycznych. Próbowali wejść w rolę młodzieży wczesnych lat osiemdziesiątych i stworzyć podziemne, nielegalne wydawnictwo. Ostatnia część zajęć poświęcona była próbie odpowiedzi na pytanie, czy w obecnych warunkach jest coś, co mogłoby stać się przyczyną protestów społecznych, jaką formę mogłyby one przybrać i dlaczego.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach interpretując materiał żródłowy i zaskakując znajomością faktów z historii najnowszej Polski. Gratulacje!


r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo