20150916 131535Pytanie po co się uczyć różnych rzeczy towarzyszy gimnazjalistom na co dzień. Czasami odpowiedź na takie pytanie jest prosta, czasami trudna. Żeby się dowiedzieć po co czytać mity greckie, poszliśmy dowiedzieć się do Muzeum Narodowego. Pierwszoklasiści na własne oczy ujrzeli, że mity były i są tematem obrazów w różnych epokach. Bez znajomości ich treści, nie da się zrozumieć całej masy dzieł sztuki. A że być głąbem nie wypada, lepiej czytać, pytać i oglądać. Wtedy da się rozumieć.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo