Na Litwie, a zwłaszcza w samym Wilnie, nietrudno o polskie ślady. Wędrowaliśmy więc ulicami i zaułkami Wilna, Kowna i Troków, by je odnależć.DSC 3933

Grupa Duchy polskie zaczęła od solidnej dawki wileńskiej historii pod przewodnictwem Pani Reginy. Rozpoczęliśmy na Antokolu, w zachwycającym kościele św. Piotra i Pawła fundacji hetmana Michała Kazimierza Paca. Od góry do dołu pokrywają jego ściany lśniąco białe sztukaterie, których bogactwi i znaczenie można odkrywać godzinami. W Katedrze dowiedzieliśmy się, dlaczego św. Kazimierz ma trzy dłonie, a potem spacerowaliśmy po dziedzińcach Uniwersytetu Wileńskiego, założonego przez króla Stefana Batorego. Wykładali tu Piotr Skarga i Jakub Wujek, a uczyło się dwóch najbardziej znanych Polakom studentów - Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Ślady tych dwóch poetów towarzyszyły nam zresztą przez cały czas naszych wileńskich wędrówek.

DSC 4304Nie mogło nas zabraknąć takrze na cmentarzu na Rossie, jednej z czterech najważniejszych dla Polaków nekropolii. Poszukiwaliśmy grobów Joachima Lelewela, Adama Piłsudskiego, Władysława Syrokomli, Eustachego Tyszkiewicza i Augusta Becu, ojczyma Juliusza Słowackiego. 

Zakończyliśmy chwilą skupienia przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Jedno popołudnie spędziliśmy w Progimnazjum im. św. Jana Pawła II, którego uczniowie opowiadali o sobie i swojej szkole. Spotkanie zakończyło się rozmowami naszych uczniów z wileńskimi koleżankami i kolegami i ...wymianą kontaktów na facebooku:).DSC 4477

Poznawaliśmy też miejsca ważne z punktu widzenia litewskiej historii. Byliśmy na wieży telewizyjnej, w Trokach, gdzie jedliśmy kibinie - karaimskie pierożki oraz w Kownie.

Na szczęście mieliśmy też trochę czasu wolnego, by pospacerować po Zarzeczu i starówce, zajrzeć w bramy i podwórka, po prostu - by poczuć miasto.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo