arch1To była grupa dla tych, którzy NAPRAWDĘ lubią zwiedzać, chcą poznawać sztukę i architekturę. Nasza grupa była o nieregularnych kształtach, ale za to z bogactwem ozdób, tak jak barok, którego w Wilnie jest wyjątkowo dużo.

Podczas zwiedzania miejscowości litewskich poznawaliśmy gotyckie sklepienia, maswerki, przypory, witraże m.in. w wileńskiej płomieniście gotyckiej świątyni pod wezwaniem św. Anny, klasztorze Bernardynów (gdzie zwiedziliśmy zarówno krypty, jak i wysokie wieże), katedrze w Kownie. Widzieliśmy też rekonstrukcje zamku w Trokach i wieży Gedymina w Wilnie.arch2

Szukaliśmy też śladów renesansu, ale okazało się, że w Wilnie jest ich wyjątkowo mało. Za to bardzo dużo jest zabytków barokowych i rokokowych. Zwłaszcza zaprojektowanych przez Jana Krzysztofa Glaubitza. Zobaczyliśmy uniwersytecki kościół świętych Janów, zespół klasztorny Dominikanów, bramę do Bazylianów, ikonostas w cerkwi pw. Świętego Ducha, kaplicę św. Kazimierza. Największe wrażenie zrobił na nas kościół pw. świętych Piotra i Pawła na Antokolu, w którym jest zaledwie dwa tysiące barokowych rzeźb figuralnych!

Zachwyciły nas też budowle klasycystyczne -  bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława i ratusz.

Nasza grupa nawiedziła też dwa cmentarze, które powstały w XIX wieku. Nekropolię na Rossie i cmentarz bernardyński znajdujący się na Zarzeczu.

We wspólnych wędrówkach nie ominęliśmy budowli, które powstały w XX wieku. Wjechaliśmy na wieżę telewizyjną, która jest niezwykle związana ze współczesną historią niepodległej Litwy. Tam z tarasu widokowego, znajdującego się na 160 metrach wysokości, podziwialiśmy współczesne miasto.

Codziennie wieczorem oglądaliśmy krótkie filmiki o architekturze i podsumowywaliśmy dany dzień. To było naprawdę 5 intensywnych dni.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo