Obraz 044W ramach mokotowskiego Budżetu Partycypacyjnego pt. "Ścieżka dla Jez. Czerniakowskiego"Common Kingfisher Alcedo atthis 3 pływaliśmy dziś po tym pięknym akwenie razem z Przemkiem Paskiem (Fundacja Ja Wisła) i Dorotą Zielińską (Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków).

Nie można powiedzieć, żeby dzień był najlepszy na zajęcia przyrodnicze w terenie...ale nie był też najgorszy!

Odziani w gustowne kapoki popłynęliśmy odszukać dziuplę zimorodka, nory bobrów, miejsce gniazdowania bączków i trzecinowiska, w których odpoczywają jaskółki. Po kilku udanych akcjach abordażowych, wróciliśmy z rejsu, by pod mostem założyć terenowe laboratorium fizyczno-chemiczno-geograficzne.

Zmarzliśmy okrutnie, ale mam nadzieję, że w pamięci uczniów pozostanie choć troche wiedzy na temat tego unikatowego środowiska.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo