Serdecznie zachęcamy wszystkich członków oraz sympatyków Przymierza Rodzin do przekazania i w tym roku swojego 1% podatku dochodowego.

Zachęcamy do skorzystania z programu on-line służącego przygotowaniu rocznego rozliczenia podatkowego znajdującego się pod linkiem:

https://mojpit.pl/_przymierze-rodzin

Uruchamiając program za pośrednictwem naszej strony, w polu dotyczącym 1% pojawią się automatycznie dane naszego Stowarzyszenia. 

Pieniądze otrzymane z 1% przeznaczymy na cele statutowe, przede wszystkim na:

  • pomoc rodzinom w świetlicach środowiskowych, przedszkolach i w Klubie Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej
  • stypendia socjalne dla uczniów i studentów naszych szkół
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
  • dofinansowanie obozów dziecięcych i młodzieżowych
  • szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą

Aby przekazać pieniądze, należy obliczyć 1% należnego podatku i w rubryce swojego PIT-u pt.  „Wniosek o przekazanie 1% podatku...” wpisać:

1. Nr KRS 0000091879

2. Kwotę 1% podatku. Daną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeżeli 1% podatku wynosi 40,68 zł. w rubryce podajemy 40,60 zł.)

W rubryce „Informacje uzupełniające” prosimy o wskazanie naszej szkoły (dopisek: Biedronki).

Obraz1

 


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo