Szanowni Państwo!
 
Od nowego roku szkolnego, tj. od września 2016 r. czesne w naszej szkole będzie wynosiło 1000 zł miesięcznie (w systemie 12 rat).
Poniżej - Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w tej sprawie.
 
Z wyrazami szacunku
Marzanna Rymsza-Leociak
dyrektor szkoły
 
 
 UCHWAŁA nr 4
     z dnia 5 maja 2016 r.
 
Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę dotyczącą podwyżki czesnego w  Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr. 2 Przymierza Rodzin, począwszy od roku szkolnego 2016/2017.
 
W Szkole Podstawowe oraz Gimnazjum Przymierza Rodzin nr. 2 im. Ks. Jana Twardowskiego  podwyższa się roczną wysokość czesnego do kwoty 12 000 zł. 
Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2016 r. będzie wynosiła:
- w systemie 12 rat   = 1 000 zł,
- w  systemie 10 rat  = 1 200 zł. 
 
Przewodnicząca Zarządu
 
Magdalena Kiełczewska
 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo