10 grudnia, w 68. rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Naszą szkolną tradycją staje się powoli obecność uczniów na finale listMaratonu Pisania Listów Amnesty International. W tym roku, impreza odbyła się lokalu Marzyciele i Rzemieślnicy przy Brackiej 25, gdzie uczennice klasy trzeciej: Marysia Wierzbicka i Martyna Madej zapoznawały się ze współczesnymi przejawami łamania praw człowieka na świecie i poświęciły swój czas (i mięśnie dłoni) by wesprzeć prześladowanych. Efekty naszej pracy można podziwiać na załączonym obrazku!

 


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo