Regulamin konkursu fotograficznego

MOJE MIASTO, A W NIM...

  1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół Przymierza Rodzin, oraz ursynowskich szkół podstawowych i gimnazjów publicznych i niepublicznych
  3. Konkurs dotyczy zdjęć w trzech kategoriach tematycznych:

          a. ARCHITEKTURA

          b. CZŁOWIEK

          c. NIEZWYKŁOŚCI

     4. Do konkursu przyjmowane są prace w formatach 18x24, 24x30 i 30x40. Inne formaty prac nie będą uwzględniane.

     5. Każdy uczestnik konkursu może przysłać po trzy zdjęcia w poszczególnych kategoriach 6)Prace należy przesłać do 12 października 2010 roku    na adres:

                                          Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin

                                          ul. Wąwozowa 28, 02-796 Warszawa

     6. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 23 października podczas obchodów dwudziestolecia szkoły w gmachu Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin.

     7. Prace oceniane będą przez komisję w składzie:

        Izabela Dzieduszycka- przewodnicząca Stowarzyszenia Przymierza Rodzin

        Maciej Belina-Brzozowski- fotograf

        Agnieszka Masna- polonistka

        Anna Męczyńska- plastyk

        Katarzyna Maleszak

     8. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach.

     9. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Grand Prix.

     10. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

     11. Wszyscy uczestnicy konkursu spośród uczniów Gimnazjum nr 2 PR otrzymają punkty dodatnie zgodnie z regulaminem oceniania.

     12. Prace dopuszczone do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie.

     13. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza zgodę na wystawienie i sprzedaż prac (niektóre z prac zostaną wystawione do licytacji podczas pikniku szkolnego. Zysk ze sprzedaży wspomoże fundusz stypendialny gimnazjum).

     14. Prace niesprzedane zostaną po zakończeniu wystawy zwrócone autorowi.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo