Wyjazd do Wilna w terminie 21-24.09.2010 r.

Spotykamy się 21.09. (wtorek) o godzinie 5.45 na parkingu Tesco na Kabatach (o godz.5.00 umówieni jesteśmy z Policją na sprawdzenie autokarów).

Wracamy 24.09.(piątek) około godziny 23/24 także na parking Tesco.

Dzieci poinformują rodziców telefonicznie, gdy będziemy bliżej Warszawy, jaka jest dokładniejsza godzina naszego powrotu.

Prosimy pamiętać o:

Zgodzie rodziców na wyjazd dziecka zawierającej informacje zdrowotne.

Paszporcie lub dowodzie osobistym.

Karcie EKUZ.

Jedzeniu na drogę.

Wygodnych butach do chodzenia i kapciach/klapkach na zmianę.

Stroju odpowiednim do pogody (będziemy poruszać się po mieście nawet gdyby padało).

Zeszycie 16-kartkowym i długopisie.

Stroju kąpielowym (mamy w planach park wodny).

Na własną odpowiedzialność dzieci mogą wziąć aparat fotograficzny i/lub komórkę, nie zabierają natomiast laptopów itp. Jeżeli ktoś z Państwa nie zapłacił pełnej kwoty na szkołę jesienną (600 zł), prosimy o wpłatę brakującej części w poniedziałek do sekretariatu. Bardzo dziękujemy tym rodzicom, którzy dołożyli coś do ”wspólnego koszyka”, dzięki temu mogliśmy pomóc rodzinom będącym w tym momencie w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze wesprzeć dowolną kwotą wyjazd mniej zamożnych uczniów, to bylibyśmy bardzo wdzięczni.


 Wilno będziemy poznawać w czterech grupach: Marszałek i poeci, Litwo ojczyzno moja, Bigos po litewsku, Barok i inne wspaniałości Wilna.

MARSZAŁEK I POECI

Józef Piłsudski - honorowy obywatel miasta Wilna, współtwórca powrotu tego miasta do II Rzeczpospolitej, to jeden z bohaterów naszej trasy. Poznamy warsztat szewski na ulicy Pohulanka, gdzie razem z kolegami tworzył w konspiracji przed Rosjanami pierwsze ładunki wybuchowe. Odwiedzimy Cmentarz Bernardyński, gdzie obok grobów jego kolegów znajduje się kaplica, w której potajemnie spotykał się z przyszłą żoną Aleksandrą. Spróbujemy poznać podziemną mapę Wilna. Warto wiedzieć, że podziemia tego miasta stanowią najbardziej rozbudowaną sieć podziemnych połączeń w granicach Pierwszej Rzeczpospolitej. Podziemia łączą losy Józefa Piłsudskiego z poetycką bracią tego miasta. W podziemiach spotykały się bractwa tajne Filomatów i Filaretów, pisywali swoje dokumenty członkowie spisków przeciw carom w wieku XIX. W wieku XX artystycznym Montmartrem Wilna nazwano dzielnicę Zarzecze. Poznamy najciekawsze miejsca związane z Czesławem Miłoszem i jego przyjaciółmi z grupy Żagary. Odwiedzimy dwie kawiarnie w których spotykali się poeci. Spróbujemy uruchomić prasę drukarską, za pomocą której powielali swe pierwsze tomiki wierszy.

Zapraszamy.

- warunkiem uczestnictwa będzie przeczytanie krótkiej informacji o grupie poetyckiej Żagary

- byłoby nam miło gdyby mówiły wam coś następujące nazwiska i pojęcia; generał J. Żeligowski, „akcja pod Bezdanami”, „akcja Ostra Brama”.


 LITWO, OJCZYZNO MOJA, czyli pogoń przez wieki

Z jakimi postaciami kojarzy nam się Wilno? Mickiewicz? Słowacki? Marszałek Piłsudski? A co z innymi, którzy przecież niemałe zasługi mieli w historii? Nie będzie łatwo ich odnaleźć. Zapraszamy więc do grupy detektywów historii, tropicieli niezmordowanych, tych, co lubią spotykać się z innymi i odwiedzać zapomniane zaułki.

Oczywiście nie odmówimy sobie przyjemności wspięcia się na Trzykrzyską Górę, chwili zadumy na cmentarzu na Rossie i zobaczenia Tej, „co w Ostrej świeci Bramie”. Poznamy zawiłe historie związków Polski i Litwy, królów, książąt, uczonych i ludzi współczesnych.

Będziemy tam, gdzie oni byli.


 BAROK I INNE NIEZWYKŁOŚCI WILNA

(Barok - z por. barroco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób")

To grupa dla tych, którzy NAPRAWDĘ lubią zwiedzać. Niekoniecznie maja dużą wiedzę o sztuce i architekturze, ale są otwarci na jej poznawanie. Nasza grupa będzie o nieregularnych kształtach, ale za to z bogactwem ozdób.

Chcemy zobaczyć m.in. katedrę św. Stanisława, a w niej Kryptę Królewską z grobami polskich władców i barokową kaplicę św. Kazimierza, uniwersytecki kościół św. Janów z barokowymi konfesjonałami, zespół klasztorny dominikanów z pięknymi barokowymi ołtarzami zaprojektowanymi przez Glaubitza, kościół na Antokolu, w którym jest zaledwie dwa tysiące barokowych rzeźb figuralnych. A poza tym Ostrą Bramę, podziemia wileńskie, cmentarz na Rossie, płomieniście gotycką świątynię pod wezwaniem św. Anny (wszystkie te miejsca jednakowoż nie są barokowe...).

Zapraszamy tych uczniów, którzy już z nami pracowali w ubiegłych latach i wiedzą co ich może czekać oraz wszystkie nowe chętne osoby, które lubią wysiłek zarówno intelektualny, jak i fizyczny.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo