Gdy ktoś powie: Klasa druga

piec pierników nie potrafi!

Tego zaraz lemiesz pługa

Zamaszyście w głowę trafi! 

Kto o drugiej klasie sądzi

Że do garów nie ma daru

Udowodnię mu, że błądzi

Nie pomoże żadne larum!

Oraz gratisowy lepiej:

Lepiej stąd wyemigrować

Niż pierniczka nie spróbować!

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo