W tym roku przed Wami trudne zadanie. Jako temat przedstawienia wylosujecie jedno spośród dziesięciorga przykazań Bożych. Na początku je sobie przypomnijcie w wersji z katechizmu, ale też z Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa.

Starajcie się dotrzeć do sensu wylosowanego przykazania. Można pokazać zmagania człowieka (wygrane lub nie) o zachowanie zgodne z nakazem Bożym. Można pokazać konsekwencje jakichś wyborów. Czas i miejsce akcji dowolne. Forma też. Wybieracie gatunek, w którym chcecie wyrazić swoje myśli. Bardzo ważne, by dialogi nie były „drętwe”. Używajcie języka odpowiedniego do sytuacji i do bohaterów, których stworzycie.

W spektaklu musi grać przynajmniej połowa uczniów z klasy. Pozostali od początku muszą mieć wyznaczone zadania. NIKT NIE MOŻE CZUĆ SIĘ ZWOLNIONY Z PRACY W TYGODNIU TEATRALNYM. Spektakl to praca zespołowa. Od razu w poniedziałek podzielcie się pracą, żeby uniknąć nerwów. Kartki z zapisanymi dla każdego zadaniami oddajecie opiekunowi. Wyznaczcie inspicjenta, który będzie w stanie czuwać nad całością przedstawienia.

Powodzenia!

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo