W OSTATNICH DNIACH ODBYŁY SIĘ W NASZYM GIMNAZJUM WARSZTATY

„I tak mi nic nie zrobią?”

o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Warsztaty prowadziła pani Elżbieta Modrzejewska-Oniszczuk.

Składały się one dwóch części. Teoretycznej, gdzie były poruszane m.in. takie zagadnienia jak: Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność karna; Akty prawne regulujące odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary – kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, inne ustawy zawierające przepisy karne (np. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, prawo autorskie i prawa pokrewne itd.); Pojęcie nieletniego i małoletniego; Pojęcia: czynu zabronionego, przestępstwa, zbrodni, występku, wykroczenia, winy; Postępowanie przed sądem karnym i postępowanie przed sądem rodzinnym; Sankcje karne/środki orzekane przez sąd; Najczęściej popełniane przestępstwa i ich sankcje – podział na przestępstwa „w realu” i „w Internecie”.

W drugiej części uczniowie otrzymali opis zdarzenia, w którym nieletni popełnia czyn zabroniony. Musieli wejść w role: oskarżenia, obrony i sądu ich zadaniem było przygotowanie argumentów obrony i oskarżenia oraz przedstawienie ich na forum. Uczniowie zaproponowali też „karę” jaką powinien ponieść nieletni. Osoby wylosowane do pełnienia roli sądu, ustaliły sankcje jaką ma ponieść nieletni i z krótkim uzasadnieniem przedstawiły ją uczestnikom. (Wszyscy otrzymali pomoc w postaci wyciągu z przepisów koniecznych do oceny zdarzenia). Na zakończenie ćwiczenia uczniowie zostali poinformowani o tym, że zdarzenie jakie oceniali miało miejsce w rzeczywistości, dowiedzieli się jakie środki jaki sąd w rzeczywistości zastosował wobec nieletniego.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo