Nasi uczniowie - uczestnicy warsztatu historycznego - wzięli udział w zajęciach "Wędrówki po niewidocznej Warszawie" organizowanych przez Dom Spotkań zphoto7 Historią. Podczas nich młodzież widząca (czyli my) i niewidoma wielozmysłowo poznawała historię Warszawy XX wieku. Specjalnie przygotowane mapy i makiety pozwoliły nam na wędrówkę w czasie po wybranych rejonach stolicy. Za pomocą m.in. dotyku poznaliśmy dawne stroje, zabawki i przedmioty życia codziennego. Poczuliśmy zapachy towarzyszące pradziadkom, dziadkom i rodzicom. Słuchaliśmy okrzyków gazeciarzy, komunikatów ulicznych „szczekaczek”, szumu przedwojennej Marszałkowskiej i warszawskiej dzielnicy Nalewki. O przełomowych dla Warszawy okresach opowiedzieli nam jej mieszkańcy,słuchaliśmy nagranych relacji świadków z Archiwum Historii Mówionej i Ośrodka KARTA.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo