Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego, która rozpocznie się Mszą Świętą w kościele św. Michała o godz. 10.00. Po mszy odbędzie się uroczysty apel na boisku przy szkole podstawowej, a po nim rozdanie świadectw w klasach. Podczas Mszy Świętej będziemy zbierać pieniądze na ofiarę, którą przeznaczymy na salezjańskie oratorium w Moskwie.

Jedna z naszych klas gimnazjalnych była w ramach szkoły wiosennej w Moskwie. Mieszkaliśmy, dzięki uprzejmości parafii katolickiej i ojca Krzysztofa Cabały, w oratorium (centrum wychowawczym) prowadzonym przez salezjanów. To oratorium zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży pochodzącej z dysfunkcyjnych rodzin. Najczęściej wychowankowie mają tylko jednego rodzica, który sam wymaga troski (są to np. osoby bardzo biedne, które przyjechały za pracą z byłych republik radzieckich, byli wojskowi uczestnicy walk w Afganistanie, osoby przewlekle chore itp.). Dzieci, które znalazły się w tym ośrodku wychowawczy, narażone były na głód, przemoc domową, alkoholizm, narkomanię, przestępczość. W oratorium dzieci przebywają przez 5-6 dni w tygodniu w tak zwanych rodzinkach, gdzie każdą grupą opiekuje się osoba dorosła - "mama", a na weekend wracają do swoich rodzin, spędzają z nimi także wakacje, by nie tracić kontaktu ze swoimi bliskimi. Warunki życia w centrum są bardzo skromne, a potrzeby dzieci bardzo duże. Oratorium nie dostaje żadnego finansowego wsparcia od władz państwowych. Chcielibyśmy pomóc księżom salezjanom i zebrać pieniądze, które byłyby przeznaczone na działalność wychowawczą, dlatego bardzo prosimy Państwa o wsparcie. Ofiara, która zostanie złożona na tacę podczas Mszy Świętej kończącej rok szkolny zostanie przekazana ojcu Krzysztofowi Cabale. Więcej o działalności oratorium można dowiedzieć się ze strony internetowej www.donbosco.su.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo