O szkole

Nasza szkoła powstała z połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin. Na ulicy Wąwozowej 28 na Kabatach uczą się klasy siódme oraz klasy gimnazjalne.

 

Jesteśmy z założenia kameralną szkołą, realizujemy ciekawy program dydaktyczny i wychowawczy oraz wiele projektów, w które mogą angażować się zarówno uczniowie, jak i rodzice.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dobrą i skuteczną kadrę nauczycielską oraz moc atrakcji, jakie może nieść ze sobą dobra szkoła. 

OFERTA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. Jana Twardowskiego Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI - FILIA NA KABATACH

 

 

• • • Wychowanie

 • Kameralna, niewielka szkoła pozwalająca na indywidualne podejście oraz poświęcenie uczniom
  i rodzicom należytej uwagi.
 • Wyjazdowe rekolekcje adwentowe i wielkopostne, udział w życiu Kościoła.
 • Wsparcie wychowawcze udzielane przez szkołę, również pomoc Psychologa Szkolnego.
 • Przyjazna uczniowi i wychowawcza atmosfera budowana przez nauczycieli.
 • Przejrzyste kryteria oceniania zachowania.
 • Opieka duszpasterska, sprawowana przez oo. Dominikanów ze Służewia.

• • • Edukacja 

 • Rozszerzony program nauczania niektórych przedmiotów. 
 • Wysoki poziom nauczania, dobra kadra przygotowana pedagogicznie i merytorycznie.
 • 4 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego tygodniowo, w podziale na grupy dostosowane do poziomu uczniów
 • 3 godziny lekcyjne drugiego języka obcego - do wyboru niemieckiego lub francuskiego.
 • Pomoc w przygotowaniu do egzaminu First Certificate (dla chętnych).
 • Możliwość poznania języka i kultury innych krajów podczas zajęć z wolontariuszami z międzynarodowej organizacji AIESEC i na wyjazdach językowych.
 • Pracownia informatyczna, tablica multimedialna, dostęp do Internetu i rzutnika w każdej klasie.
 • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla uczniów z opiniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami dla uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach
  i konkursach przedmiotowych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce.
 • Edukacja artystyczna realizowana w formie Tygodnia Teatralnego, kiedy każda klasa na podstawie tekstu literackiego (wiersza, przypowieści biblijnej, cytatu) tworzy cały spektakl.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa realizowana blokowo z kursem pomocy przedlekarskiej.
 • Unikatowe, autorskie zajęcia z muzyki prowadzone poza szkołą w ciekawych i prestiżowych miejscach związanych z kulturą i sztuką (dotychczas w Zachęcie i Nowym Teatrze). 

• • • Środowisko 

 • Przyjazna i koleżeńska atmosfera wśród uczniów.
 • Możliwość pracy w Samorządzie Uczniowskim, działań wolontariackich, udziału w grupach Przymierza Rodzin i KIK. 

• • • Wychowanie fizyczne, turystyka

 • Zajęcia wychowania fizycznego organizowane w ursynowskiej hali sportowej (ul. Pileckiego), na siłowni i w fitness-klubie oraz na basenie (Wilczy Dół). Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy zajęcia na lodowisku i w Lesie Kabackim.
 • Imprezy turystyczne i sportowe tradycyjne w naszej szkole: spływ kajakowy (w klasie siódmej) i przyrodniczy obóz naukowy w Machnaczu (w klasie ósmej), dla chętnych - Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych, koło turystyczne.
 • Autorski program jesiennych i wiosennych szkół wyjazdowych.

• • • Zajęcia pozalekcyjne

 • Oferta zajęć pozalekcyjnych: warsztaty przygotowujące do profilowanych klas w liceach (np. historyczny, matematyczny, chemiczny).                  
 • Organizowanie stoiska na Pikniku Naukowym Polskiego Radia i CN Kopernik.
 • Możliwość uczestniczenia w szkolnych wieczorach filmowych i Klubie Łazików Teatralnych.
 • SKS

• • • Dla rodziców  

 • Regularne spotkania z nauczycielami, omawianie postępów dzieci i wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Uczestnictwo w pracach Rady Szkoły, która ma realny wpływ na kształt i działanie szkoły.
 • Udział w dorocznym Balu Przymierza Rodzin na Politechnice, Pikniku u Zanussich, aukcji dzieł sztuki 
  i innych imprezach środowiskowych.
 • Współorganizowanie dorocznego pikniku szkolnego, udział w imprezach rodzinnych szkoły, takich jak kolędowanie, Rajd Rowerowy.
 • Librus – dziennik elektroniczny, umożliwiający stały kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz uczniami w sprawach naukowych, wychowawczych, organizacyjnych.

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo