W kwietniu TurKoło daleko nie zaszło. Ale za to zdecydowanie podniosło swoje kwalifikacje terenowe. W Lesie Kabackim odbyły się zajęcia, doskonalące posługiwanie się mapą i kompasem przy wynajdywaniu zagubionych ścieżek.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo