P521081421 maja koło varsavianistyczne zawędrowało do tych części Warszawy, które znajdują się na prawym brzegu Wisły. Naszym przewodnikiem po Saskiej Kępie był uczeń klasy trzeciej Jeremi Dziedziejko, a tematem spaceru była modernistyczna przestrzeń dzielnicy.

 

Dowiedzieliśmy się o podstawowych założeniach tego stylu w architekturze oraz zobaczyliśmy kilka najciekawszych obiektów z 20-lecia międzywojennego, takich jak galeriowiec przy ul. Berezyńskiej czy słynna willa Romanów przy ul. Katowickiej. Jeremi zapoznał nas również z postaciami słynnych polskich architektów: Józefa Szanajcy, Bohdana Lacherta, Heleny oraz Szymona Syskusów i innych.

 

Druga część wycieczki odbyła się na starej Pradze. Z pomocą nauczycieli, pani Gosi Zielińskiej i pana Adama Kowalika, uczniowie na podstawie własnych obserwacji próbowali opisywać tożsamość dzisiejszej dzielnicy. W tym celu pani Ania - znajoma pana Adama, a także mieszkanka Pragi, zaprowadziła nas do kilku miejsc - symboli: fabryki Konesera, na bazar Różyckiego, w podwórka ulicy Brzeskiej czy do pozostałości synagogi przy ulicy Kłopotowskiego. Poznaliśmy też pojęcie gentryfikacji - polepszania się statusu dzielnic, cieszących się złą sławą.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo