zydzi1W pierwszym półroczu roku szkolnego Koło będzie uczestnikiem programu Szkoła Dialogu. Na pierwszych zajęciach poznawaliśmy historię Żydów warszawskich spacerując po cmentarzu na ul Okopowej. Oglądaliśmy macewy, ohele, obeliski, sarkofagi i mauzoleum. Zastanawialiśmy się co oznaczają symbole umieszczone na nagrobkach. Poznawialiśmy życiorysy słynnych osób pochowanych na tej nekropoli. Mimo zimna obie grupy wykonały wszystkie swoje zadania.


 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo