„Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.” O. Maksymilian Maria Kolbe

W dniach 20 – 22 marca uczniowie z klas I i II mieli szansę pogłębienia swojej relacji z Bogiem i bliźnimi podczas rekolekcji. Na czas wielkopostnego skupienia pojechaliśmy do Niepokalanowa, gdzie zamieszkaliśmy w domu w Lasku. Tam ojcowierek5 franciszkanie pomagali nam dojrzeć to co Najważniejsze. Podczas tych dni rozważaliśmy fragmenty Pisma Świętego, rozmawialiśmy ze sobą i siostrami zakonnymi na temat miłosiernego Samarytanina, zwiedziliśmy sanktuarium Maryjne, modliliśmy się za siebie nawzajem. Każdy miał szansę przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz powierzyć Bogu siebie i innych podczas adoracji.

 

 

Kilka myśli o. M. M. Kolbego ku zastanowieniu się:

  • Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.
  • Dużo może być wiedzy, ale miłości w życiu nie widać. Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości, ma wartość.
  • Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.
  • Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.
  • Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj.
  • Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.
  • Skupienie jest początkiem nawrócenia.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo