Zaczęło się od NAJLEPSZEGO...rek8
Okazało się, że to bardzo dobry film. A potem przez uczestnictwo w mszach świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu, Drodze Krzyżowej, świadectwa księdza Piotra i pana Michała, sakrament pokuty i pojednania oraz modlitwę osobistą próbowaliśmy zrozumieć dlaczego BÓG MOŻE TYLKO KOCHAĆ. 
Bardzo dziękujemy księdzu Piotrowi Janiszewskiemu za przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji, a panu Michałowi za piękną oprawę muzyczną i świadectwo życia chrześcijańskiego.

 

r

l sp

logo

 STALE

WSPÓŁPRACUJEMY:

logo LS

Fundacja Dzielo Nowego Tysiaclecia

mw-logo